Το Μεταπτυχιακο

 • Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή – Human Reproduction" που οργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

  H αναπαραγωγή είναι μια από τις βασικές λειτουργίες κάθε ζώντος οργανισμού. Η ανθρώπινη αναπαραγωγή πάντοτε κατείχε κεντρική θέση στα επιστημονικά πεδία που ασχολούνται με τη φυσιολογία, την παθοφυσιολογία και τη θεραπευτική. Η ιδέα για ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή γεννήθηκε όταν ως νέος Γυναικολόγος άρχισα να ασχολούμαι και να εκπαιδεύομαι στις Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Η κατάκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων απαιτούσε την μετεκπαίδευση σε κέντρα της αλλοδαπής, εκτεταμένη μελέτη συγγραμμάτων και εργασιών και την παρακολούθηση ειδικών συνεδρίων και σεμιναρίων. Τότε σκέφθηκα πόσο χρήσιμο θα ήταν ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην πατρίδα μας, που θα συγκέντρωνε μεγάλο τμήμα των απαραίτητων γνώσεων και θα έδινε έμφαση στην απόκτηση αναγκαίων δεξιοτήτων. Έτσι, γεννήθηκε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή».

  Απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν να αποκτήσουν σε βάθος γνώση σχετικά με τη φυσιολογία, την παθοφυσιολογία της ανθρώπινης αναπαραγωγής, αλλά και με τη θεραπευτική αντιμετώπιση δυσλειτουργιών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Έμφαση επίσης δίδεται στην εργαστηριακή εκπαίδευση, με στόχο οι φοιτητές να έχουν όχι μόνον μια πρώτη γνωριμία με τις εργαστηριακές τεχνικές που αφορούν στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή αλλά και να αποκτήσουν ορισμένες βασικές δεξιότητες. Ακόμα, στο πρόγραμμα σπουδών εκτενώς συμπεριλάβαμε ζητήματα νομοθεσίας, βιοηθικής και ψυχολογίας που σχετίζονται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

  Οι διδάσκοντες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι γνωστοί επιστήμονες κύρους, και το κυριότερο, με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο που διδάσκουν. Οι περισσότεροι διδάσκοντες προέρχονται από την Ελλάδα, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν αρκετοί από το εξωτερικό όχι μόνον λόγω της βαθιάς γνώσης του αντικειμένων που διδάσκουν, αλλά γιατί έτσι μπορεί να μεταφερθεί στους φοιτητές με τον καλύτερο τρόπο εμπειρία από άλλες χώρες. Ως εκ τούτου, η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική, ωστόσο είναι απαραίτητη η γνώση και της Αγγλικής γλώσσας από τους φοιτητές.

  Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα εξετάζοντας προσεκτικά τις δυνατότητες που παρέχει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή" και θα ήταν χαρά μας να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε. (e-mail: human-reproduction@med.duth.gr, τηλ. 2551030524).

  Με εκτίμηση,


  Νικόλαος Νικολέττος , MD PhD
  Καθηγητής Φυσιολογίας Αναπαραγωγής – Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
  Επιστημονικά Υπεύθυνος και Διευθυντής του Προγράμματος

 • H διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ είναι δύο (2) εξάμηνα και δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. στράτευση, σοβαρή ασθένεια), είναι δυνατό, μετά από δικαιολογημένη αίτηση του Μεταπτυχιακού Φοιτητή και σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της ΓΣΕΣ να μην προσμετράτε τμήμα του χρόνου στα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά όρια.

  Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και εργαστήρια, όπως αυτά κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών (Α, Β). Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ανατίθεται στο Β εξάμηνο σπουδών και ολοκληρώνεται στο τέλος του εξαμήνου με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας . Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε 60. Αναλυτικά το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:  A Εξαμηνο


  • Στοιχεία Ανατομίας του Γεννητικού Συστήματος - Βιοστατιστική

  • Φυσιολογία της Αναπαραγωγικής Λειτουργίας

  • Ανδρική Υπογονιμότητα

  • Γυναικεία Υπογονιμότητα

  • Διερεύνηση Υπογονιμότητας

  • Τεχνικές επεξεργασίας σπέρματος - Σπερματέγχυση

  • Γενετική βάση της Αναπαραγωγής

  • Κλασική Εξωσωματική Γονιμοποίηση

  • Ενδοωαρική έγχυση Σπερματοζωαρίων

  • Καθοριστικοί Παράγοντες στην έκβαση της εξωσωματικής

  • Γονιμοποίηση- Πρώιμη εμβρυική ανάπτυξη

  Β Εξαμηνο


  • Κρυοσυντήρηση – Τεχνικές Εμβρυομεταφοράς

  • Εμφύτευση –δεκτικότητα ενδομητρίου- Προγεννητικός έλεγχος και διάγνωση

  • Βιοηθικά προβλήματα στην αναπαραγωγή

  • Πρακτική άσκηση (πρωτόκολλα διέγερσης, επεξεργασία σπέρματος – ωαρίων, γονιμοποίηση)

  • Μεταπτυχιακή Εργασία (σχεδιασμός, εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της)

 • Οι εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται στο τέλος των εξαμήνων.

  Η εξέταση των μαθημάτων δύναται να πραγματοποιείται προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο συντονιστής των μαθημάτων σε συνεργασία με τους διδάσκοντες

  O Μεταπτυχιακός Φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται ΜΔΕ εφ' όσον :
  α. συμπλήρωσε τα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών,
  β. περάτωσε επιτυχώς όλα τα μαθήματα
  γ. περάτωσε επιτυχώς τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία (βλ.6.4)

  Στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις στο Π.Μ.Σ. στην «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή». Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν επιτυχώς συμπληρώσει 60 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

  Η απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης πραγματοποιείται σε ειδική τελετή.

 • Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Μοριακής Βιολογίας Γενετικής, Κτηνιατρικής) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιοχημείας, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Ψυχολογίας ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς επίσης και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου (π.χ. μαιευτικής).

 • Οι υποψήφιοι καταθέτουν εντός της οριζόμενης από τη Συντονιστική Επιτροπή προθεσμίας τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμμετοχής

  2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών (με τις απαιτούμενες μεταφράσεις και αναγνωρίσεις για τίτλους της αλλοδαπής)

  3. Φωτοτυπία ταυτότητας

  4. Μία πρόσφατη φωτογραφία

  5. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιολογηθεί κατά την ενδεχόμενη προφορική εξέταση). Αποδεικτικό άλλης γλώσσας προαιρετικά

  6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα φαίνονται οι σπουδές, η επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία

  7. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (η πλήρης δημοσίευση σε περιοδικό σε αντίγραφο ή πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης), ανακοινώσεων (αντίγραφο μόνο της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων)

  8. Συστατική (ες) επιστολή(ες) έως 2 προαιρετικά

  9. Δικαιολογητικά σχετικά με τα προηγουμένως αναφερόμενα κριτήρια μοριοδότησης.

  Η Επιτροπή Επιλογής ενδέχεται, κατά την κρίση της, να καλέσει τους υποψήφιους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές σε προφορική συνέντευξη . H προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: i) στην αποτίμηση της γενικής κατάρτισης και των προσόντων του υποψηφίου, ii) στη διαμόρφωση (ανάλογα με τις προηγηθείσες σπουδές) μιας εικόνας των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών του υποψηφίου στην περίπτωση που θα γίνει δεκτός (παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων, εργασίες κλπ.).

 • Μπορείτε να κατεβάσετε:
  To ΦΕΚ επανίδρυσης του ΠΜΣ σύμφωνα με τον Ν4957

  Tον πλήρη Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ

  Tην Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ

  Tον Οδηγό Σπουδών του ΠΜΣ 2022-2023

  Όργανα του ΠΜΣ


Αντικειμενο

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας με τεχνικές ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Εξωσωματική Γονιμοποίηση).

Σκοπος Μεταπτυχιακου

(Α) Η σε βάθος κατάρτιση των συμμετεχόντων με όλες τις επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με την πρακτική αντιμετώπιση, μέσω της θεραπείας με εξωσωματική γονιμοποίηση, των ζευγαριών με προβλήματα υπογονιμότητας.

Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Υπογονιμότητα

Μοριδιο

Συμπαγής σφαίρα κυττάρων που δημιουργείται μετά από διαχωρισμό γονιμοποιημένου κυττάρου, συνήθως από κυτταροτροφοβλάστες που αργότερα σχηματίζουν ένα βλαστίδιο
IVF

Σκοπος Μεταπτυχιακου

(Β) Να βοηθήσει στη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο γνωστικό αντικείμενο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής που θα συμβάλλει στην βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή».

Εξωσωματική Γονιμοποίηση

ICSI

Μικρογονιμοποίηση
img

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΛ:2551030524
FAX:2551030524
(10.00 - 12.00 το πρωί)

Email

human-reproduction@med.duth.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη: κ. Σοφία Κυριάκη

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.

ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΔΡΑΓΑΝΑ
68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ